Backens status är: Stängd

vår verksamhet

Samarbeten & sponsorer

Liksom att vår verksamhet är beroenda av ideella krafter så gynnas föreningen också av att ha nära samarbeten med lokala aktörer och organisationer.

SAMARBETSPARTNER ELLER SPONSOR

Att vara samarbetspartner

Våra samarbetspartners är starka aktörer och organisationer som på många olika sätt bidrar till att vår verksamhet är fungerande. Vi vill gärna lyfta fram dessa på olika sätt och hemsidan är bl.a. ett sätt för oss att göra det och visa vår uppskattning på.

Att vara sponsor

Våra sponsorer är en fundamental del av föreningens verksamhet. Vi kan erbjuda våra sponsorer olika former av sponsorskap samt även kommunicera alla de positiva värden som det innebär att sponsra vår förening.

Samarbetspartners